+46 708 14 76 41 eva@akrida.se

”Ångmaskinen är ett levande väsen med en egen trygg andningscykel, stundtals mänskligt frustande”

Ångbåtarna har oväntat tagit plats i min verksamhet, men det är ett kärleksprojekt.

Det är en ynnest att få ta del av och att vara i ett sådant sammanhang, där man bara bara möter glädje och förundran, när gäster är på båtarna och när vi är ute och åker med dem. De ger en kvalitet och ett innehåll som stannar i minnet.

Tillsammans med Willy Söraa arbetar jag med marknadsföring, pr och utveckling av charterverksamheten. Det är Rederi Ångfartyg Stockholms Omgifningar AB, (ett bolag i KGK koncernen) som äger och driver båtarna, Willy sköter mycket av det dagliga samt kundbokningarna, jag tar även hand om catering ombord.

Mera om själva båtarna hittar du på steamship.se.

Tag kontakt så att vi kan få möjlighet att ge dig, ditt företag och era gäster en sådan upplevelse!

 

Välkommen till ångbåtarna på Ångbåtsbryggan, Kajplats 18, Strandvägen